Välkommen till Marieholmsföretagarna

Föreningens medlemmar utför och tillhandahåller varor, tjänster och mycket annat för alla i Marieholm med omnejd. Genom bl.a. gemensam marknadsföring och reklam kan företagarna hjälpa och stötta varandra.

För att föreningen ska utvecklas behöver Vi dig och din engagemang. Du som inte redan är aktiv i Marieholmsföretagarna, är hjärtligt välkommen. Det finns en uppgift för alla - stort som smått, kontakta gärna någon i styrelsen.

Föreningen har ända sedan sin start för dryga 16 år sedan verkat för:

Utveckling av Marieholm med omnejd.
Bevakning och påverkan av lokala och regionala politiska beslut, med betydelse för företagande och      Marieholm.
Aktivt marknadsförande av Marieholm med omnejd
Främjande av förenings- och företagsklimatet i Marieholm.

Några återkommande arrangemang är:
Tillsammans med Fritids Marieholm, Barn Maskerad med Tipsrunda och lekar i Sundelius Parken. Alltid på Skärtorsdag mellan 12–14. Påskkärringarna hjälper till, domarna sköter prisutdelning till det bäst utklädda, godis utdelning och avslutningsvis bjuder föreningen alla på korv med bröd och saft. (Vid dåligt väder flyttar Vi in på Hardings gårdsservering)

 Tillsammans med MIS, Sundeliusdagen med Bya loppis. En lördag eller söndag i slutet av augusti i och runt Sundelius Parken. Mellan 11–15 fylls parken med försäljare av lokalt producerat varor, lokala föreningar och Reslöv & Östra Karaby kyrka med lotterier och information och sist men inte minst Marieholmsbor med sina loppis försäljningar. Detta är GRATIS för alla att medverka, vid försäljning av allt utom loppis föranmälan till någon i styrelsen.

Just dessa arrangemang anknyter till Sundelius Parken som är en det större och viktigare utvecklingar av Marieholm  som vår förening lyckats påverka kommunens politiker till. Vi har även aktivt agerat för pågatågstrafik och att styra om den tunga trafiken till utanför Marieholm.

 Styrelsen:
Ordförande : Vakant
Sekreterare : Anna Gunnarsson (Lugna Händer på Storgatan 23)
Kassör : Ingela Todor (Bime Import)
Ledamot : Ulf Hallberg ”Uffes Massage”
Ledamot :Birgitta Nordström Petters ”Shudokan Budo”
Kontakt
info@marieholmsforetagarna.se